آرشیو برنامه های
تاثیرات ریاست جمهوری ترامپ بر روابط بین الملل
  اجرا کننده:     خالد خسرو

مهمانان:
عمر صمد، سفیر پیشین افعانستان در کانادا و فرانسه
تابش فروغ، پژوهشگر
درس های انتخابات امریکا برای دموکراسی در افعانستان
  اجرا کننده:     خالد خسرو

مهمانان: فردوس کاوش، سردبیر وبسایت رادیو نوروز
مجیب مهرداد، مدیر مسوول روزنامه هشت صبح
آیا اعدام از میزان جرایم سنگین می کاهد؟
  اجرا کننده:     خالد خسرو

مهمانان: علی کریمی، پژوهشگر علوم ارتباطات، دانشگاه هومبولت در برلین
حسین رئیسی، مدرس حقوق در دانشگاه کارلتون کانادا
آیا کمک های خارجی به توسعه افعانستان کمک می‌کند؟
  اجرا کننده:     خالد خسرو

مهمانان: دکتر نعمت الله بیژن، مدرس رشته توسعه در دانشگاه ملی استرالیا
نادر یما، معین پیشین اداره ارگان های محلی
ظهور رادیکالیسم مذهبی و سیاست های مقابله با آن
  اجرا کننده:     خالد خسرو

مهمانان: دکتر حسن اخلاق، مدرس فلسفه و دین در امریکا
عباس فراسو، دانشجوی دوره دکترای روابط بین الملل در دانشگاه دیکن استرالیا
نگاهی به میراث ادبی رهنورد زریاب
  اجرا کننده:     خالد خسرو

مهمانان:
یامان حکمت، استاد دانشگاه
مجیب مهرداد، شاعر و نویسنده
مخالفت با فمینیسم در افغانستان
  اجرا کننده:     خالد خسرو

موضوع برنامه: مخالفت با فمینیسم در افعانستان مهمانان:
زهرا نادر، دانشجوی دوره دکترای مطالعات زنان
عزیز حکیمی، روزنامه نگار
عطیه مهربان، فعال حقوق زنان
کیفیت و موثریت نظام تحصیلی در افغانستان
  اجرا کننده:     خالد خسرو

دولت اسلامی؛ ایده‌ای قدیمی یا اختراع جدید؟
  اجرا کننده:     خالد خسرو

موضوع برنامه: دولت اسلامی؛ ایده‌ای قدیمی یا اختراع جدید؟
مهمانان برنامه:
دکتر یعقوب ابراهیمی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه کارلتون کانادا
محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلامی
مذاکرات با شورشیان و چشم انداز صلح پایدار در افغانستان
  اجرا کننده:     خالد خسرو

موضوع برنامه: مذاکرات با شورشیان و چشم انداز صلح پایدار در افغانستان
مهمانان:
دکتر یعقوب ابراهیمی، مدرس علوم سیاسی در داانشگاه کارلتون کانادا
الهام غرجی، دانشجوی دوره دکترا و پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه کامبرای پرتگال
جهان پس از کرونا: آیا تغییرات بنیادین در راه است؟
  اجرا کننده:     خالد خسرو

موضوع برنامه: جهان پس از کرونا: آیا تغییرات بنیادین در راه است؟
مهمانان:
کامبیز رفیع، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در لندن
علی احمد کاوه، استاد دانشگاه هرات
امارت و جمهوریت: خط سرخ های دو نظام سیاسی
  اجرا کننده:     خالد خسرو

موضوع برنامه: امارت و جمهوریت: خط سرخ های دو نظام سیاسی
مهمانان:
محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلامی
عزیز حکیمی، سردبیر وبسایت نبشت