آرشیو برنامه های نامک
مکتب کلاسیسیزم و معرفی زاویه‌ی دید در داستان
  اجرا کننده:     نیلوفر نیک سیر

هدف برنامه: در این برنامه در کنار معرفی مکتب کلاسیک به معرفی زاویه ی دید در داستان نیز پرداخته شده است اینکه زاویه ی دید چیست و از چه اهمیتی برخوردار است.
مهمان برنامه:
جاوید نبی زاده شاعر
شناخت شخصیت رهنورد زریاب
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه: در این برنامه بیشتر به موضوع آثار نویسنده ی مشهور کشور مرحوم رهنورد زریاب پرداخته شده است.
مهمان برنامه:
آرین آرون، نویسنده
مکتب کلاسیسیزم
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه: در این برنامه سبک کلاسیک که مربوط به مکتب کلاسیسیزم میشود به معرفی گرفته است.
مهمان برنامه :
خاطره نورزایی نویسنده
معرفی مکتب ادبی رومانتیک
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه: در این برنامه بیشتر روی مکتب رومانتیک و ویژه گی های آن بحث شده است.
مهمان برنامه :
اقای مطهری بنیان گزار انجمن ادبی مهتاب
مکتب ادبی رئالیسم
  اجرا کننده:     نیلوفر نیک سیر

هدف برنامه: در این برنامه مکتب ادبی رئالیسم معرفی شده و اینکه این مکتب پیرو چه سبک نوشتار بوده است.
مهمان برنامه :
عبدالواحد رفیعی داستان نویس
عرفان در شعر مولانا جلال الدین محمد بلخی
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه: در این برنامه به عرفان شناسی و شناخت سبک شعری مولانا جلال الدین محمد بلخی پرداخته شده است.
تفاوت مکتب های ادبی
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه: در این برنامه در کنار بحث روی تفاوت میان مکتب های ادبی به موضوع درونمایه در داستان نیز پرداخته شده است.
مهمان برنامه:
حمیراه قادری، نویسنده
جریان اولیه مکتب های ادبی در اروپا
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه: در این برنامه روی تاثیر گذاری جریان ها و نقش گیری مکتب های ادبی بیشتر تاکید شده است.
مهمان برنامه:
تمنا مهرزاد شاعر
شعر و چگونگی سرودن آن
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه : ادبیات با ژانر های متعدد که دارد میتواند دنیای امروزی را به دنیای رنگین تر تبدیل کند و غم و رنج امروزی انسانها را اندکی تسکین بخشد که در این برنامه به ژانر ادبی شعر پرداخته شده است و اینکه چه تاثیری میتواند روی افراد بگذارد.
مهمان برنامه:
رامین عرب نژاد، شاعر و نویسنده
ترجمه‌ی کتاب ها و اهمیت آن در ادبیات
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه : در این برنامه به چگونگی کار مترجمان پرداخته شده است اینکه چگونه یک کتاب را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه میکنند و مفاهیم را انتقال میدهند.
مهمان برنامه :
محمد الله افضلی، نویسنده و مترجم
ارتباط ادبیات با اجتماع و مردم
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه : در این برنامه به روابط انسان با ادبیات پرداخته شده اینکه چقدر یک نویسنده میتواند تمام وقایع زندگی را به نوشتار تبدیل کند و به توصیف آن بپردازد.
مهمان برنامه:
شعیب حمید زی شاعر و نویسنده
سبک های نوشتاری و مکتب های ادبی
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه : در این برنامه تلاش شده تا روی سبک های نوشتاری و مکتب های ادبی بحث شود که نماینگر افکار شاعران ونویسندگان همان مکتب است.
مهمان برنامه :
علی نظری نویسنده و شاعر
سبک داستان و رمان نویسی
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه : در این برنامه به رمان نویسی پرداخته شده است اینکه رمان چیست؟ و چه کسانی این ژانر ادبی را نوشته اند.
مهمان برنامه :
سیامک هروی نویسنده
جایگاه و اهمیت کتاب در زندگی روزمره و چگونگی مطالعه هدفمند
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه : در این برنامه بیشتر روی کتاب و اینکه انسان چگونه با کتاب انس گرفت کنون بحث شده است.
انسان تجربه های شخصی خود را به وسیله ی کتاب ثبت کرد و از یک نسل به نسل دیگر منتقل ساخت و از طریق خط و نوشتار توانست که وارد جهان وسیع تر شود و دانش های مختلفی را آموخت.
مهمان برنامه:
احمد سعید حقیقی روزنامه نگار و استاد دانشگاه
کتاب و کتاب خوانی و اینکه چرا باید کتاب بخوانیم؟
  اجرا کننده:     نیلوفر نیکسیر

هدف برنامه : در عصری که بیشتر انسانها مصروف دنیایی مجازی هستند و این موضوع سبب دور ماندن از مطالعه شده است.
در این برنامه تلاش بر این است که روی چرایی مطالعه کردن و چگونگی نیاز جامعه به مطالعه پرداخته شده است.
مهمان برنامه :
افسانه واحدیار استاد دانشگاه و شاعر