آرشیو برنامه های پرسمان
رونمایی از ترجمه‌ی کتاب تاریخ تاجیکان ایرانیان شرقی
  اجرا کننده:     عزیز نیکیار

گفتگوی عزیز نیکیار با دکترعبدالخالق لعل زاد پژوهشگر تاریخ و مترجم هدف : شناخت کتاب تاجیکان ایرانیان شرق و اینکه چه ارزشی میتواند داشته باشد برای تاجیکان افغان .
گفتگو های صلح میان حکومت و طالبان، عبدالکریم خرم
  اجرا کننده:     فردوس کاووش

گفتگوی فردوس کاووش با عبدالکریم خرم رییس دفتر حامد کرزی رییس جمهوری پیشین کشور
هدف : خواست های طالبان در این گفتگو ها از حکومت چه خواهد بود و چقدر حکومت افغانستان ممکن این خواست ها را بپذیرد.
مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان
  اجرا کننده:     فردوس کاووش

گفتگوی فردوس کاووش با داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور پیشین امنیت ملی
هدف: در آستانه ی گفتگو های صلح چقدر طالبان به این گفتگو ها باورمند هستند.
موضع هند در مورد گفتگوهای صلح میان حکومت و گروه طالبان
  اجرا کننده:     فردوس کاووش

گفتگوی فردوس کاووش با وینی کمار سفیر هند در کابل
هدف : چقدرهند از گفتگو های صلح میان حکومت و طالبان حمایت میکند