آرشیو برنامه های سیمرغ
شاهنامه، حکیم ابوالقاسم فردوسی
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در این برنامه سیمرغ به شاهنامه و شاهنامه خوانی که یکی از آثار ارزشمند حکیم ابوالقاسم فردوسی پرداخته شده است.
حکایاتی از کتاب اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در این برنامه سیمرغ به حکایاتی از کتاب اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر پرداخته شده است.
شرح کتاب اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابو‌سعید ابو‌الخیر
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در این برنامه سیمرغ شرح کتاب اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی‌سعید ابی‌الخیر پرداخته شده است.
جایگاه عرفانی شیخ ابوسعید ابوالخیر
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در برنامه سیمرغ تلاش شده که جایگاه عرفانی شیخ ابوسعید ابوالخیر به بررسی گرفته شود و در زمینه موضوعات بیشتری صحبت شود.
زندگینامه شخصیت عرفانی شیخ ابوسعید ابوالخیر
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در برنامه سیمرغ به زندگینامه شخصیت عرفانی شیخ ابوسعید ابوالخیر پرداخته شده است.
معرفی شخصیت عرفانی شیخ محمود شبستری
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در این برنامه سیمرغ به زندگی و شخصیت عرفانی شیخ محمود شبستری پرداخته شده است.
رساله فی حقیقه العشق، شیخ شهاب الدین سهروردی
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در این برنامه سیمرغ به رساله فی حقیقه العشق اثر گرانبهای شیخ شهاب الدین سهروردی پرداخته شده است.
معرفی شخصیت عرفانی شیخ شهاب الدین سهروردی
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در این برنامه سیمرغ به معرفی شخصیت عرفانی شیخ شهاب الدین سهروردی و معرفی آثار این مرد بزرگ پرداخته شده است.
خواجه عبدالله انصاری، صد میدان
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در این برنامه سیمرغ به معرفی یکی از آثار عرفانی خواجه عبدالله انصاری بنام صد میدان و ذکر چند نمونه از آن با شرح موضوع پرداخته شده است.
معرفی شخصیت عرفانی، خواجه عبدالله انصاری
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در این برنامه سیمرغ به معرفی شخصیت عرفانی خواجه عبدالله انصاری پرداخته شده است.
خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در این برنامه به معرفی آثار و شخصیت عرفانی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی پرداخته شده است.
جایگاه عرفان و تصوف
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در این برنامه سیمرغ پیرامون عرفان و تصوف صحبت گردیده است، و اینکه جایگاه عرفان و تصوف در شعر و احوالات آن چگونه است بحث گردیده است.
گرامیداشت از سالروز مولانا جلال الدین محمد بلخی
  اجرا کننده:     شکیب زیرک

در این برنامه به بهانه ای سالروز مولانا جلال الدین محمد بلخی به معرفی شخصیت عرفانی مولانا پرداخته شده است.