آرشیو برنامه های گوهرشاد
آزمایش بکارت یا نقض کرامت انسانی زنان در افغانستان
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

آزمایش بکارت؛ موضوعی که برای بیشتر از خانم ها در افغانستان نگران کننده است . این نگرانی تنها مختص به زنان افغان نمیشود، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از آزمایش بکارت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید چنین آزمایش های سبب نادیده گرفتن حقوق اساسی و کرامت انسانی زنان میشود.
هم اکنون در گوشه و کنار کشور بنابر دلایل خاص، برخی از زنان مورد آزمایش بکارت قرار میگیرند. در برنامه ی کنونی گوهرشاد به این پرداخته شده که چرا باید زنان مورد آزمایش بکارت قرار بگیرند؟
مهمان های برنامه :
طاهره سجادی جامعه شناس ، عطیه الهی آمر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه ی غرب.
خشونت های جنسی و جنسیتی علیه زنان و کودکان در افغانستان
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

خشونت های جنسی و جنسیتی در افغانستان سالهاست که علیه زنان و کودکان صورت میگیرد.
برخی از این خشونت ها قابل رویت است اما برخی دیگر به گونه ی اعمال میشود که قابل رویت نیست. مشکل اساسی اینجاست که کمتر کسانی حاضر میشوند تا از خشونت های اعمال شده علیه شان سخن بگویند . سوال اینجاست که چرا خاموشی ؟ چرا افراد حاضر نیستند از خشونت های که با آنها صورت گرفته سخن بگویند؟ به همین دلیل چند تن از زنان افغان کارزاری را تحت عنوان (روایت یک خشونت) راه اندازی کرده اند تا اینکه افراد بتوانند از خشونت های که علیه آنان صورت گرفته سخن بگویند و راه حل برای این معضل اجتماعی جستجو شود. در برنامه ی کنونی گوهرشاد به موضوع خشونت های جنسی و جنسیتی علیه زنان و کودکان در کشور پرداخته شده است.
مهمان برنامه :
خالده خرسند عضو دبیر خانه ی کارزار روایت یک خشونت
اعتیاد زنان ؛ طرد شدن از خانواده و روی آوردن به کار های خلاف
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

اعتیاد به مواد مخدر نه تنها مردان افغان را دچار کرده ، بلکه برخی از زنان درکشور نیز مبتلا به این افیون کشنده هستند.
زنان به بهانه های گوناگون به اعتیاد روی میآورند در بیشتر موارد مردان خانواده سبب اعتیاد زنان میشوند.
در جامعه ی سنتی چون افغانستان، زمانیکه یک زن به اعتیاد روی میاورد دچار مشکلات اجتماعی و خانوادگی زیادی میشود که از آن جمله میتوان به طرد شدن از خانواده ، فقر و بیکاری و حتی روی آوردن به تن فروشی اشاره کرد.
در برنامه ی کنونی گوهرشاد به اعتیاد زنان و اینکه چه عواقبی برای آنان در پی دارد پرداخته شده است.
مهمان برنامه :
احمد وحید گلرانی جامعه شناس
مشکلات فراروی زنان خبرنگار در افغانستان
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

خبرنگاران زن در نقاط مختلف کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند.
جامعه ی سنتی ، دید بسته ی مردم نسبت به کارکرد زنان در رسانه ها ، کم بودن معاش و مشکلات امنیتی از عمده ترین چالش های زنان در عرصه ی خبرنگاری است.
در برنامه ی کنونی گوهرشاد به موضوع مشکلات بانوان خبرنگار پرداخته شده است.
مهمان برنامه :
وحیده فیضی مسوول بخش جندر کمیته ی مصونیت خبرنگاران در کابل
تغییر جنسیت؛ حل یک معضل ،یا خلق معضل جدید ؟
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

در این برنامه ی گوهرشاد به موضوع تغییر جنسیت پرداخته شده است.
جنس خنثی بودن در افغانستان بحث حساسیت برانگیز است و برخی از مردم به افرادی که تمایلات تراجنسی دارند به دیده ی تحقیر آمیز مینگرند.
اینکه چرا یک فرد خنثی نتواند به راحتی در جامعه ی کنونی افغانستان زندگی کند؟
و راه های حل این معضل چیست و چه زمانی یک فرد خنثی میتواند تغییر جنسیت بدهد موضوعیست که بیشتر دراین برنامه ی گوهرشاد روی آن تمرکز شده است.
مهمان برنامه :
دکتر جلیل احمد جلیل حقوق دان
کلیشه های جنسیتی در ادبیات نوشتاری
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

تبعیض جنسیتی بر زنان موضوعیست که حتی در ادبیات نوشتاری کشور نیز به چشم میخورد.
از سالهای گذشته تا کنون، در رساله های نوشتاری و کتاب های درسی مکاتب این تبعیض قابل مشاهده است.
اینکه چرا برخی از نوسینده های کشور در رساله های نوشتاری شان به این معضل اجتماعی توجه نکرده اند و چرا این تبعیض جنسیتی حتی در کتاب های درسی مکاتب هم دیده میشود ، موضوعیست که در این برنامه ی گوهرشاد به آن پرداخته شده است.
مهمان برنامه :
مریم ملک زاده جامعه شناس در هرات
حق حضانت طفل
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

در این برنامه ی گوهرشاد به موضوع حق حضانت طفل پرداخته شده است.
اینکه حق حضانت چیست ، یک زن تا چه زمانی میتواند حضانت طفلش را به عهده بگیرد بحثیست که بیشتر روی آن تمرکز شده است.
مهمان برنامه:
دکتر جلیل احمد جلیل حقوقدان
عوامل فراروی کم رنگ شدن حضور زنان در دادخواهی های مدنی
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

در این برنامه ی گوهرشاد به کم رنگ شدن حضور زنان در دادخواهی های مدنی در هرات پرداخته شده است.
اینکه چرا نسبت به گذشته فعالیت های دادخواهانه‌ی مدنی زنان کم رنگ است و چه عواملی سبب این موضوع شده ، بحثیست که بیشتر روی آن تمرکز شده است.
مهمان برنامه :
گلثوم صدیقی فعال مدنی در هرات
افزایش مشکلات روحی و روانی زنان
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

در این برنامه‌ی گوهرشاد به افزایش مشکلات روحی و روانی زنان پرداخته شده است.
اینکه چرا زنان بیشتر از مردن به بیماری های روحی و روانی مبتلا میشوند و چه عواملی سبب به وجود آمدن این بیماری میشود بحثیست که در این برنامه بیشتر به آن پرداخته شده است.
مهمان برنامه:
سمیه بهبودی روانشناس
آزار و اذیت جنسی زنان در محل کار
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

در این برنامه ی گوهرشاد به آزار و اذیت جنسی زنان در برخی از اداره های دولتی یا خصوصی پرداخته شده است.
اینکه چرا در برخی از اداره های دولتی و یا خصوصی از زنان خواست های نامشروع میشود و چقدر پرونده های افرادیکه زنان را در این اداره ها مورد آزار و اذیت قرار داده اند مورد بررسی قرار میگیرد؟
مهمان برنامه:
مریم جامی حقوقدان در هرات
مشکلات بانوان ورزشکار درهرات
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

در این برنامه‌ی گوهرشاد به مشکلات بانوان ورزشکار درهرات پرداخته شده است.
بانوان ورزشکار در هرات در کنار دستاورد ها و پیشرفت های شان، چه مشکلات و کمبودی های در عرصه ی ورزش دارند بحثی که محور اصلی این برنامه‌ی گوهرشاد است.
مهمان برنامه:
مریم مهرزاد عضو تیم فوتبال بانوان هرات
بررسی تاثیرات نداشتن تذکره نزد خانم‌ها
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

نداشتن تذکره برای برخی از خانم ها در هرات به یک معضل مبدل شده است.
در این برنامه ی گوهرشاد به این پرداخته ایم که چرا درصد بیشتر خانم ها در این ولایت تذکره ندارند و این موضوع چقدر میتواند روی زندگی آنان تاثیرگذار باشد.
مهمان برنامه :
احمد رفیع نادری، رییس انجمن وکلای مدافع در هرات
تاثیرات روانشناختی ازدواج اجباری
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

ازدواج اجباری بحثی که بیشتر زنان ، قربانی این رویداد در افغانستان هستند.
در این برنامه ی گوهرشاد به بحث ازدواج اجباری پرداخته شده است. این برنامه بیشتر از بعد روانشناسی به موضوع پرداخته ، اینکه یک ازدواج اجباری چقدر میتواند تاثیرات منفی بر روح و روان افراد برجا بگذارد.
مهمان برنامه :
خدیجه رحیمی روانشناس در هرات
جایگاه زنان در گفتگو های صلح
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان این روزها ذهن همه را به خود مشغول ساخته است.
در این برنامه ی گوهرشاد به موضوع جایگاه زنان در گفتگو های صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پرداخته شده است.
مهمان برنامه :
منصوره باریکـزایی آگاه امور سیاسی در هرات
افزایش خشونت ها علیه زنان
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

در این برنامه‌ی گوهرشاد در مورد افزایش خشونت ها علیه زنان در نقاط مختلف کشور پرداخته شده است.
مهمانان برنامه:
سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات
رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان در کابل
مشکلات فراروی معلمان در هرات، افغانستان
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

در این برنامه گوهرشاد به مشکلات معلمان در هرات پرداخته شده است.
اینکه چقدر وعده های حکومت مبنی بر ازدیاد معاش معلمان و توزیع زمین برای آنان جامه‌ی عمل پوشیده، بحثی است که بیشتر در این برنامه به آن پرداخته شده است.
مهمان برنامه :
صدف مردان یک تن از معلمان در هرات
تاثیرات استقلال مالی زنان روی زندگی
  اجرا کننده:     ویدیا نظری

در این برنامه‌ی گوهرشاد به استقلال مالی زنان پرداخته شده است و اینکه استقلال مالی زنان چیست و چه تاثیراتی میتواند روی زندگی آنان داشته باشد.
مهمان برنامه :
سهیلا صبری مسوول ارتباطات ریاست امور زنان در هرات