آرشیو برنامه های پرونده
اعتراض معلمان در پیوند به نامتوازن بودن معاشات کارمندان خدمات ملکی
  اجرا کننده:     محسن کریمی

در پرونده این هفته به اعتراض معلمان ولایت هرات در پیوند به نامتوازن بودن معاشات کارمندان خدمات ملکی پرداخته شده است.
طلب‌کاری اداره برق هرات از مشترکین
  اجرا کننده:     محسن کریمی

در این برنامه شما می‌شنوید که چه تعداد افراد به چه مقدار پول صرفیه برق به اداره برشنا هرات بدهکار اند.
لیست از مشترکین قرضدار اداره برشنا بدست ما رسیده که نشان می‌دهد حدود یک‌هزار و 118 نفر طی مدت چهار تا هشت سال می‌شود که پول صرفیه برق نپرداخته اند. اداره برق طی این مدت بیش از دو میلیارد افغانی پول صرفیه برق را از صدها مشترک برق که شامل خانه‌های رهایشی، مراکز تجاری و شرکت‌ها می‌شود نتوانسته است جمع آوری کند.
از نواحی سطح شهر تا ولسوالی‌ها دامنه‌ای این مقروضیت‌ها پهن شده است. این مشترکین 25 تا 50 دوره پول صرفیه برق پرداخت نکردند.
بیشتر در پادکست برنامه پرونده بشنوید.
پروژه اسفالت درب قندهار، شهرداری هرات
  اجرا کننده:     محسن کریمی

پرونده این هفته روی فساد در پروژه درب قندهار است.
در این برنامه چند و چون این مسئله را به بررسی گرفتیم، گفته‌های وجود دارد که پروژه آسفالت درب قندهار الی فلکه سپین ادی ده‌ها میلیون افغانی اختلاس شده است، ابتدا یک شرکت با هزینه کمتر قرار بوده این پروژه را کار کند، اما بعدا با یک شرکت دیگر با تفاوت چند میلیون افغانی به قرارداد داده شده است.
جزئیات بیشتر را در پادکست برنامه پرونده بشنوید.
فراز و نشیب‌های خط آهن خواف - هرات
  اجرا کننده:     محسن کریمی

پرونده این هفته به فراز و نشیب‌های خط آهن خواف - هرات پرداخته است. مزیت این خط ریلی برای ایران و افغانستان چیست؟
چرا افتتاح سه قسمت این خط آهن که ایران آنرا ساخته به درازا کشید؟ آیا این خط آهن می‌تواند مسیر خوب تجارت میان افغانستان و ایران باشد؟ پاسخ این همه را در پرونده این هفته بشنوید.
در این برنامه به ارزش و مزیت این خط ریلی پرداخته شده است، شما می‌توانید جزئیات بیشتر را در این برنامه دنبال کنید.
معلق ماندن ده‌ها پروژه انکشافی شهرداری
  اجرا کننده:     محسن کریمی

در این پرونده می‌شنوید که کار پروژه‌های بازسازی و توسعوی شهرداری طی سال جاری به کجا رسیده است؟
از 44 پروژه تنها دو پروژه افتتاح شده است.
سال مالی رو به اتمام است، اما میلیون‌ها افغانی پول‌ که قرار بود برای بیش از 40 پروژه مصرف شود دوباره به خزانه دولت برمی‌گردد.
امسال شهر هرات شاهد هیچ برنامه‌ای بزرگ انکشافی نبوده است.
دست داشتن پولیس در جرایم جنایی
  اجرا کننده:     محسن کریمی

پرونده در این هفته اطلاعاتی را بدست آورده است که نشان می‌دهد برخی افراد پولیس با دزدان مسلح و آدم ربایان هم‌دست هستند.
دادستانی نظامی هرات می‌گوید از شروع سال 1399 بیش از صد پرونده که مربوط به جرایم پولیس بوده را بررسی کرده اند که 160 تن از سربازان، افسران، فرمانده‌های پولیس و افراد بلند رتبه نظامی به اتهام قضایای مختلف به شمول جرایم جنایی بازداشت شدند.
فعالین مدنی و مردم نیز چشم دید خود را نسبت به عملکرد پولیس و دست داشتن برخی از آنها در جرایم جنایی می‌گویند.