آرشیو برنامه های سیاست نامه
هنر مینیاتوری و نقش هرات در بالندگی این هنر
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

در این گفتگو نوید مشعوف، مینیاتوریست و استاد دانشگاه به بررسی ویژگی‌های مکتب هرات در هنر مینیاتوری پرداخته است. همینطور آقای مشعوف تاکید می‌کند که مکتب هرات، نقشی مهم و انکارنشدنی در بالندگی هنر مینیاتوری دارد. در ادامه این استاد دانشگاه به نقد عملکرد وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پرداخته و عملکرد نامناسب وزارت را عامل ثبت نشدن افغانستان در کنار دیگر کشورها به عنوان میراث‌دار هنر مینیاتوری می‌داند.
تهدیدات امنیتی فراروی افغانستان
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

گفتگوی اختصاصی با دکتر آرین شریفی، رئيس پیشین ارزیابی تهدیدات امنیت ملی در دفتر شورای امنیت ملی و پژوهشگر ارشد مطالعات امنیتی.
در این گفتگو دکتر شریفی، به بررسی تهدیدات فراروی افغانستان پرداخته است. دکتر شریفی ضمن طبقه‌ بندی بیست گروه تروریستی فعال در افغانستان، مشخصاً به هستی شناختی و ارزیابی تهدیدات داعش شاخه‌ی خراسان پرداخته و احتمال تهدیدات این گروه را بررسی کرده است. همینطور دکتر شریفی، با توجه به موفق بودن و یا نبودن مذاکرات صلح، به بررسی سناریوهای احتمالی آینده افغانستان از دیدگاه امنیتی پرداخته است.
انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر روند صلح در افغانستان
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

گفتگوی اختصاصی با خانم نیلوفر سخی، در مورد انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر روند صلح در افغانستان
خانم سخی استاد دانشگاه جورج واشنگتن بوده و تخصص منطقه‌ای وی جنوب آسیا با تمرکز بر معماری امنیت منطقه‌ای است. سخی در زمینه های مختلف امنیت انسانی و امنیت فراملی مطالب زیادی نوشته و طیف گسترده‌ای از برنامه‌های توسعه از جمله امنیت انسانی، دموکراسی و حکمرانی را مدیریت کرده است. در این گفتگو، خانم سخی به بررسی تاثیر انتخابات آمریکا بر روند صلح در افغانستان و بررسی سناریوهای محتمل در مورد صلح در افغانستان پرداخته است.
بررسی موج پنجم تروریسم و تهدیدهای امنیتی افغانستان
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: بررسی موج پنجم تروریسم و تهدیدهای امنیتی افغانستان مهمان برنامه:
تمیم عاصی، رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح
نقش ایران در روند صلح افغانستان
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: نقش ایران در روند صلح افغانستان مهمان برنامه:
عبدالقادر کامل، آگاه امور سیاسی
نگاه انتقادی به مذاکرات صلح در افغانستان
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: نگاه انتقادی به مذاکرات صلح در افغانستان
مهمان برنامه:
نقی رجب زاده، ماستر مطالعات منطقه‌ای
تحلیل روابط افغانستان و هند و تاثیر کشمکش هند و پاکستان در روند صلح
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: تحلیل روابط افغانستان و هند و تاثیر کشمکش هند و پاکستان در روند صلح
مهمان برنامه:
استاد حفیظ‌الله جواد، دانشجوی دکترای علوم سیاسی در روسیه
تحلیل روابط افغانستان و پاکستان
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: تحلیل روابط افغانستان و پاکستان
مهمان برنامه:
استاد خردورز جویا، ماستر روابط بین‌الملل
چشم انداز صلح در افغانستان
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: چشم انداز صلح در افغانستان
مهمان برنامه:
استاد هادی خردورز جویا، ماستر روابط بین‌الملل
تحلیل و بررسی عادی سازی روابط دیپلوماتیک میان امارات متحده و اسرائیل
  اجرا کننده:     محمد هادی ابراهیمی

موضوع برنامه: تحلیل و بررسی عادی سازی روابط دیپلوماتیک میان امارات متحده و اسرائیل
مهمان برنامه:
استاد محمد علی رسولی، ماستری روابط بین الملل