آهنگ مشترک جلیل زلاند و مهستی که در دهۀ چهل خورشیدی ثبت شده است.

۱۳۹۹/۸/۱۴ - ۳:۵۱ بعد از ظهر