صلح‌پژوه

جنگ و صلح در شاهنامۀ فردوسی

۱۴۰۰/۲/۱ - ۲:۱۵ بعد از ظهر

شاهنامه اثر بزرگی است که هزار سال از عمر آن می‌گذرد. در این هزار سال، این اثر بزرگ، نقل مجالس مردم ما بوده است. این کتاب در نگاه نخست، شرح جنگ‌ها و دلاوری‌های مردمی است که برای سرزمین، قدرت و ناموس جنگیده‌اند. و فردوسی در این زمینه، ستایش‌‌گر بزرگ و شاعر چیره‌دستی است که این همه کارنامه‌ها را با همۀ جزئیات آن از وضعیت ظاهری قهرمانان و میدان‌های نبرد و جنگ‌افزارهایی که جنگاوران به‌کار می‌برند تا امیال و…

در نبود تعهدات بزرگ مالی، صلحی در کار نیست

۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۱۱:۰۰ قبل از ظهر

نعمت الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا در یک رسالۀ پژوهشی که انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان آن را چاپ و منتشر کرده، آورده است که بدون کمک‌های دوام‌دار و جامع مالی و اقتصادی کشورهای کمک‌کننده و قدرت‌های بزرگ، توافق صلح احتمالی در افغانستان پایدار نمی‌ماند. موضوع رسالۀ پژوهشی آقای بیژن کشف رابطۀ کمک‌های اقتصادی و پایه‌داری یک توافق  احتمالی صلح در افغانستان بین طالبان و حوزۀ نظم جمهوری است. پس از امضای توافق پایان جنگ بین…

آیا صلح آمدنی است؟

۱۳۹۹/۷/۱ - ۹:۴۹ قبل از ظهر

در روزجهانی صلح همه در افغانستان توقف خشونت و رسیدن به ثبات امنیتی و آرامش را آرزو می‌کنند، همه برای موفقیت گفتگوهای دوحه و عبور افغانستان از جنگ دست به دعا هستند. ولی واقعیت این است که رسیدن به صلح در افغانستان  اگر نا ممکن نباشد، خیلی دشوار است. جانب دولت افغانستان و حوزۀ جمهوری که درد بن‌بست نظامی و دوام خشونت را بیشتر از طالبان حس می‌کند، جانب‌دار صلح است. ایالات متحده هم اعلام کرده…

مشروعیت‌زدایی از جنگ در افغانستان

۱۳۹۹/۶/۲۷ - ۱۱:۱۵ قبل از ظهر

متن سخنرانی دکتر محمد امین احمدی در یکی از نشست‌های سال گذشتۀ انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در رابطه به جنگ افغانستان  دو نظریه به گونۀ خیلی برازنده وجود دارد: یک، جنگ افغانستان بعد خارجی و بین المللی دارد و نظریۀ دوم بر آن است که جنگ افغانستان ماهیت سیاسی دارد نه ماهیت دینی و مذهبی و این باعث سرگردانی‌های بی شماری  در بیست سال اخیر گردیده است. با وجود آن که جنگ…

مذاکرات صلح و رسالت تاریخی زنان

۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۱:۴۹ قبل از ظهر

  افغانستان پس از تجربۀ کسالت‌آور چند دهه جنگ، این روزها شرایط متفاوت‌تری را به تجربه گرفته و باور عام نزد مردم این است که هم‌زمان با آغاز مذاکرات هیات جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان، به تناسب هر وقتی دیگر بیشتر به صلح نزدیک شده است. هرچند به باور نگارنده هر پایان جنگی، الزاماً صلح نیست اما اگر این تیوری را که هر جنگی…

نظرات مردم در مورد امارت، جمهوریت و مشروعیت سیاسی

۱۳۹۹/۵/۴ - ۱:۲۸ بعد از ظهر

« نظرات مردم افغانستان در مورد حل سیاسی جنگ و نظم سیاسی پسا منازعه» عنوان یکی از رساله‌های پژوهشی انستیتوت مطالعات استراتژیک در مورد صلح است که در آن دیدگاه‌های مردم افغانستان در مورد نوع توافق سیاسی با طالبان، نظم سیاسی پسامصالحه، مشروعیت سیاسی و نظام سیاسی، بازتاب یافته است. در وضعیتی که ایالات متحده با طالبان موافقت‌نامه امضا کرده است و همه منتظر آغاز گفت‌وگوهای رسمی طالبان با جمهوری اسلامی افغانستان هستند، این سوال در…

عوامل ناکامی تلاش‌های صلح و منازعۀ چهل ساله

۱۳۹۹/۵/۴ - ۱۲:۳۷ بعد از ظهر

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در دومین پژوهش خود در مورد صلح موانع و علت‌های نبود صلح پایدار در افغانستان را مورد بررسی قرارداده است. در این پژوهش تلاش‌های چهل‌سالۀ جهت‌های مختلف برای آوردن صلح در افغانستان نیز توضیح داده شده است. جنگ در افغانستان با کودتای هفت ثور و از بین رفتن مشروعیت سنتی کلید خورد. حکومت برآمده از کودتای هفت ثور سال 1357 مدعی مشروعیت انقلابی بود. این…

نظرسنجی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در مورد صلح

۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۱:۰۲ قبل از ظهر

اکثریت شرکت‌کننده‌گان اولین نظرسنجی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در مورد صلح خواستار توافق صلحی با طالبان بودند که حفظ دستاوردهای پس از سال 2001 افغانستان را تضمین کند و حقوق زنان در آن قربانی نشود. در ماه مارچ سال 2016 انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان یافته‌های این نظرسنجی را منتشر کرد. کار این نظرسنجی قبل از اکتبر سال 2015 آغاز یافته بود و مراحل ابتدایی و برنامه‌‎ریزی  آن به ماه‌های قبل از آن بر می‌گشت. در آن…

سناریوی حل سیاسی جنگ

۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۰:۱۳ قبل از ظهر

الگوهای حل منازعه در افغانستان، سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره عنوان یکی از رساله‌های پژوهشی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان است که در  شروع سال 2018 قبل از آغاز مذاکرۀ سفیر خلیل زاد با طالبان چاپ و منشتر شده است. این رساله پنج ماه بعد از اعلام استراتژی جنوب آسیای کاخ سفید در سال 2017 و انتقاد علنی قدرت‌های منطقه‌ای از آن استراتژی منتشر شد. دکتر یعقوب ابراهیمی سیاست‌شناس و استاد دانشگاه در کانادا…