نامۀ سرگشادۀ سه عضو کنگرۀ امریکا به وزیر خارجۀ آن کشور: در خروج از افغانستان بازنگری شود


DW

نویسندگان: م. والتز، ل. چنی، ا. فرانکلین؛ اعضای کنگرۀ ایالات متحده

12 اپریل، 2021

منبع: والتز هاوس

محترم آنتونی بلینکن؛ وزیر خارجه ایالات متحده!

با ابراز نگرانی شدید برای امنیت ایالات متحده در آستانۀ نزدیک شدن خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان این نامه را می نویسیم. به درستی از فعالیت سازمان‌های تروریستی در امتداد مرز افعانستان-پاکستان در مقایسه با سایر نقاط جهان آگاهی دارید. جامعۀ استخباراتی بارها تعهد القاعده، آی‌اس‌آی‌اس/داعش و سایر گروه‌ها برای حمله به ایالات متحده را گزارش داده اند. خروج نیروهای ایالات متحده به چنین گروهایی بستر پرواز و مامن پلان‌گذاری و آموزش حمله به ایالات متحده را فراهم خواهد کرد. به واسطۀ تلاش‌های خسته‌گی ناپذیر نیروهای ضدتروریسم ایالات متحده در هم‌رکابی نیروهای امنیتی افغانستان، حضور امریکا در افغانستان سد اجرای حملات دیگری چون یازدهم سپتامبر به کشور ما شده است.

موجودیت نیروهای ما در افغانستان، برای ایالات متحده موقع حملۀ تهاجمی علیه گروهای تروریستی و هم‌چنان ظرفیت‌سازی نیروهای دفاع و امنیت ملی افغانستان را فراهم نموده است. عمیقا نگران نامۀ شما به محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان و مسودۀ گزارش‌شدۀ توافق صلح افغانستان هستیم که برای دولت افغانستان منادی دولت انتقالی در همکاری با طالبان است. از زمان اشتراک در مذاکرات صلح، گروه طالبان روابط نزدیک خود را با القاعده داشته است؛ به همین ترتیب حملات به شهروندان بی‌گناه و نیروهای افغان و امریکایی را دوام داده است.

هم‌چنان گروه طالبان تعدادی از شهروندان امریکایی از جمله مارک فریرچ، کهنه سرباز نیروهای دریایی را  در گروگان نگه داشته اند. طالبان با توسل به عمل‌کرد متخاصم و آخرین بیانیۀ شان که داعیۀ «پیروزی» بر دولت افغانستان را یدک می‌کشد زیر خط توافق‌نامۀ دوحه زده اند و واضح اعلان نموده اند که هدف‌ شان صلح نیست بلکه قدرت است. تخویف و ترهیب به قطع حمایت‌های ایالات متحده از دولت دموکراتیک و منتخبی که در همکاری با آن در مقابل افراط‌‌گرایان جنگیدیم، در معاندت با ارزش‌ها و منافع ایالات متحده است. ایالات متحده نباید از هیچ توافق اشتراک قدرت که به موجب آن دولت افغانستان برای تصامیم بنیادی حکومت‌داری وابسته به طالبان شود، حمایت مالی و مساعدت دیپلوماتیک نماید؛ مسودۀ توافق صلحی که نشر شده است، همین طوری است.

هیچ مدرکی دال بر ارادۀ طالبان برای شریک شدن در قدرت نیست، آنان کل قدرت را می‌خواهند. آشکارا طالبان انتخابات دموکراتیک را رد کرده اند. پشتیبانی ایالات متحده امریکا از نیروهای دفاع و امنیت ملی افغانستان مایۀ ثبات در منطقه شده است و ایالات متحده نباید این مشارکت را با مشروعیت‌بخشی به طالبان رها کند.

درسال 2021، قانون مجوز دفاع ملی از دولت ایالات متحده درخواست می کند که خروج نیروها از افغانستان نباید موجب تقویت تروریسم، شکل‌گیری گروه‌های تروریستی جدید، فضاسازی برای فعالیت آزاد گروه‌های تروریستی و ختم ظرفیت‌های نظامی امریکا برای مقابله با تروریسم شود. خط‌مشی ایالات متحده امریکا با ابتنا بر این شرایط باید فورمول‌بندی شود. القاعده، در خلای شکل‌یافته از سوی دولت به رهبری طالبان و خروج نیروهای ایالات متحده امریکا پروار خواهد شد. این امر موجب تهدید دیپلومات‌ها و وطن  ما می‌شود. نظامیان ایالات متحده ممکن است پسانترها به برگشت به افغانستان مجبور شوند.

فشار به دولت افغانستان برای انحلال و اشتراک قدرت با طالبان در جهت مصلحت سیاسی واشنگتن، امنیت ایالات متحده را تهدید می‌کند. تقاضای ما از شما بازنگری توافق اشتراک قدرت و خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان است. این هر دو موجب بی‌ثباتی افغانستان، منطقه و تضعیف منافع و ارزش‌های ایالات متحده می‌شود. حسب این نگرانی‌ها از شما تقاضا به عمل می‌آوریم به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید:

1. چه شواهدی ایالات متحده در درست دارد که طالبان در پی چیزی غیر از احیای به اصطلاح امارت اسلامی هستند؟ 2. اگر طالبان پیشنهاد اشتراک قدرت ایالات متحده را رد کنند؛ دورنمای دیپلوماسی ایالات متحده چه خواهد بود؟ 3. آیا وزارت خارجۀ ایالات متحده تدابیری دارد تا  آن عده از شهروندان افغانستان را که همراه با نظامیان امریکایی وظیفه اجرا نموده اند پناه دهد؟ 4. آیا ایالات متحده امریکا پس از خروج متعهد به پیروی از  توافق‌نامۀ 29 فبروری سال 2020 خواهد بود و یا ایالات متحده حق دفاع از خود در مقابل تهدیدهای تروریسم برخواسته از افغانستان پسا خروج را نگه خواهد داشت؟ 5. آیا وزارت خارجه برنامۀ نگه‌داری سفارت ایالات متحده در کابل را پس از خروج دارد؟ اگر چنین است؛ ایالات متحده چگونه از سفارت و پرسنل آن دفاع خواهد کرد؟

۱۴۰۰/۱/۲۹ - ۱۲:۱۶ بعد از ظهر